Đào tạo Fuji-VTK

ĐÀO TẠO VĂN HÓA CUỘC SỐNG NHẬT BẢN

ĐÀO TẠO VĂN HÓA CUỘC SỐNG NHẬT BẢN

Hướng dẫn, giảng dạy về cuộc sống, sinh hoạt, đạo đức. Cách phân loại rác, chào hỏi, , quy tắc 5s, quy tắc Báo cáo - Liên lạc - Thảo luận, sự khác nhau giữa văn hóa Việt Nam - Nhật [...]

ĐÀO TẠO TAY NGHỀ

ĐÀO TẠO TAY NGHỀ

FUJI-VTK thực hiện hợp tác với trung tâm xây dựng, may mặc, hàn đào tạo tay nghề cho thực tập sinh.

ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT FUJI-VTK

ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT FUJI-VTK

FUJI-VTK áp dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả để tiếp thu ngôn ngữ thứ 2. Rèn luyện các kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu và hội thoại.