Tuyển dụng lao động

(Đơn 1 năm) Tuyển 16 nữ kiểm tra sản phẩm làm việc tại Tamaguchi

(Đơn 1 năm) Tuyển 16 nữ kiểm tra sản phẩm làm việc tại Tamaguchi

Công ty cổ phần quốc tế FUJI-VTK thông báo tuyển 16 nữ kiểm tra sản phẩm làm việc tại Tamaguchi

Tuyển 02 nam bảo dưỡng xe hơi làm việc tại Hiroshima

Tuyển 02 nam bảo dưỡng xe hơi làm việc tại Hiroshima

Công ty cổ phần quốc tế FUJI-VTK thông báo tuyển  02 nam bảo dưỡng xe hơi làm việc tại Hiroshima

Tuyển 02 nam cơ khí làm việc tại Toyama

Tuyển 02 nam cơ khí làm việc tại Toyama

Công ty cổ phần quốc tế FUJI-VTK thông báo tuyển 02 nam cơ khí làm việc tại Toyama

Tuyển 06 nữ gia công xử lý thịt gà tại Yamaguchi

Tuyển 06 nữ gia công xử lý thịt gà tại Yamaguchi

Công ty cổ phần quốc tế FUJI-VTK thông báo tuyển 06 nữ gia công xử lý thịt gà tại Yamaguchi

Tuyển 02 nam gia công kim loại tấm tại tỉnh SHIZUOKA

Tuyển 02 nam gia công kim loại tấm tại tỉnh SHIZUOKA

Công ty cổ phần quốc tế FUJI-VTK thông báo tuyển 02 nam gia công kim loại tấm tại tỉnh SHIZUOKA

Đăng ký ứng tuyển

Họ và tên đệm *

Năm sinh *

Giới tính *

Địa chỉ *

Điện thoại *