Đào tạo tiếng nhật bài bản - trò chuyện với giáo viên người nhật

Tại FUJI-VTK các bạn sẽ được đào tạo trọng tâm vào khóa học giao tiếp. Để ngay khi làm quen với cuộc sống mới, làm việc tại một môi trường mới, các bạn hoàn toàn có thể tự tin để giao tiếp để học hỏi những thứ mới xung quanh. 
Đặc biệt, hàng tuần sẽ được giao tiếp, trò chuyện 1-1 với giáo viên người Nhật qua skype.