Giới thiệu công việc phù hợp khi về nước, định hướng tương lai

Không chỉ hỗ trợcác bạn trong giai đoạn học ở công ty hay khi sang Nhật, mà ngay khi các bạn về nước, công ty cũng sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong công tác tìm kiếm việc làm và định hướng tương lai ở Việt Nam.